autor: radiovaticana.cz    |   datum: 14.02.2018  |  

Papež: Vytrvalost je ctnost, která se získává cestou

 „Vytrvalost není rezignace, nýbrž komunikace s vlastními omezeními“ – kázal papež František 12.2.  při ranní mši v kapli Domu sv. Marty a v modlitbě prosil o vytrvalost pro křesťany Blízkého východu.

 
»Zkouška vaší víry vede k vytrvalosti« - stojí v listě sv. Jakuba, odkud bylo vzato první dnešní liturgické čtení (Jak 1,1-11), které papež komentoval ve své homilii. „Co však znamená být vytrvalí v životě a ve zkouškách? – řekl v jejím úvodu a dodal: „Určitě není snadné to pochopit. Vytrvalost však není rezignace či poraženectví. Je to ctnost, kterou má ten, kdo je na cestě, nikoli ten, kdo stojí bez hnutí a uzavřen.“
 
„A cestou se přihodí spousta - ne vždycky dobrých - věcí. Hodně mi říká o vytrvalosti jakožto putující ctnosti postoj rodičů, když dítě onemocní anebo je postižené od narození. A říkají: »Díky Bohu, žije!« - ti jsou vytrvalí. Po celý život se o dítě s láskou starají až do konce, a vůbec to není snadné žít s nemocným či postiženým dítětem. Avšak radost z tohoto dítěte jim dává sílu jít dál, a to je vytrvalost, nikoli rezignace. Je to ctnost, která přichází cestou.“
 
„Co se můžeme ještě naučit z etymologie slova »vytrvalost« - tázal se dále Petrův nástupce. Jeho význam zahrnuje odpovědnost, neboť ten, kdo je trpělivý, se nezbavuje utrpení, nýbrž nese jej, raduje se ve zkoušce a tak spěje k dokonalosti.“
 
„Vytrvat znamená snášet, nikoli pověřit druhého, který ponese ten problém či obtíž. Nesu těžkost, která je moje. Trápí mne? Zajisté. Avšak snáším ji. Vytrvalost je umění potýkat se s omezeními. V životě existují mnohá omezení, ale kdo je nedočkavý, nepřijímá je a ignoruje, protože s nimi neumí komunikovat. Je za tím jakási vidina všemohoucnosti anebo lenost, nevíme. Neumí to.“
 
„Vytrvalost, o níž mluví svatý Jakub – pokračoval papež – však není nějaká rada určená křesťanům. Pohlédneme-li na dějiny spásy, objevíme vytrvalost Boha, našeho Otce, který neustále vedl svůj tvrdošíjný lid zmítající se mezi idoly. A trpělivost má Otec také s každým z nás, provází nás a očekává nás. Bůh také poslal svého Syna, aby se naučil trpělivosti, vzal na sebe poslání a pevně se rozhodl podstoupit Umučení.“
 
„Myslím tady na naše pronásledované bratry na Blízkém východě, kteří byli vyhnáni proto, že jsou křesťany. Oni však vytrvávají. Jsou křesťany, osvojili si trpělivost jako se jí naučil Pán. S těmito myšlenkami se dnes můžeme modlit za náš lid: »Pane, dej svému lidu vytrvalost ve zkouškách«. A modleme se také za sebe. Často jsme netrpěliví, a když se nám něco nedáří, láteříme... »Počkej chvilku«, pomysli na trpělivost Boha Otce, a nauč se trpělivosti jako Ježíš. Vytrvalost je krásná ctnost. Prosme o ni Pána.“
 
Kázal dnes papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty 12. února 2018
 
===
Zdroj: http://radiovaticana.cz/clanek.php?id=27188
 
 

TOPlist