autor: Michal Berger    |   datum: 14.01.2018  |  

Ohlášky na 2. neděli v mezidobí 2018

2. neděle v mezidobí

14. ledna 2018

Mše svatá byla obětována za manžela Karla a jeho sourozence.

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Středa – Památka sv. Antonína, opata

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů

Čtvrtek – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Sobota – Památka sv. Fabiána, papeže a Šebestiána, mučedníků

Neděle – 3. neděle v mezidobí

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí 17:15 - Na úmysl dárce

Středa 17:15 - Za + Helenu Juhárovou

Čtvrtek 17:00 - A d o r a c e 18:00 – Mše svatá ve Stržanově

Pátek 17:15 - Za spolužáky, přátele, kmotřence

Sobota 16:30 - ZH: Za jednotu křesťanů

Neděle 9:00 - Za farníky

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

  • Dnes začíná modlitební novéna za nemocné a trpící. Denně v 19:30.

  • Nikodémova noc bude v úterý 16.1. na Zelené hoře – od 19 do 21 h.

  • Příští neděli při mši svaté bude křest malé Dagmar Šedo.

  • Na vývěsce je přehled hlavních farních akcí v roce 2018, které jsou naplánované: poutě, první svaté přijímání a pod.

  • V srpnu – od 20. do 24. se vydáme opět na farní pěší pouť. V Jiřetíně pod Jedlovou máme objednaný nocleh v poutní domě. Mohou jet i rodiče s dětmi. Informace jsou na vývěsce. Již je přihlášeno 11 osob.

  • Koncem ledna začne příprava na první svaté přijímání. První setkání dětí a jejich rodičů bude v neděli 28. ledna v 15:00 hod.

  • V úterý 30. ledna bude v křížové chodbě kurz aranžování – tentokrát zaměřen na využití přírodnin při výzdobě liturgických prostor. Zvu stávající a případně i nové aranžérky, ženy i děvčata. Kurz bude pro naše farníky zdarma a je od 16 do 20 hod. Povedou jej Marie Horáková a Františka Prokešová. Přihlašujte se.

  • Opravujeme na faře budoucí kaplanku – potřebovali bychom pomocníky: pracovat budeme v úterý a ve čtvrtek tento týden od 14:30. Moc děkuji.

 

Tel. 566 625 190, Mobil: 607 736 851, E-mail: zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist