autor: Michal Berger    |   datum: 07.01.2018  |  

Ohlášky na Svátek Křtu Páně 2018

Svátek Křtu Páně

7. ledna 2018

Mše svatá byla obětována za farníky.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Čtvrtek – Památka ct. Marie Elekty

Sobota – Památka sv. Hilaria z Poitiers, biskupa a učitele církve

Neděle – 2. neděle v mezidobí

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí 17:15 - Za + Josefku Klíčovou, Danku Strejčkovou a úmysl dárce

Středa 17:15 - Za živou a + rod. Frolekovu, Kirianovu, Procházkovu

Čtvrtek 17:00 - A d o r a c e 18:00 – Mše svatá v Polničce

Pátek 17:15 - Za + kněze: P. Jiřího Krpálka, P. Antonia Francisca

Gonzáles Rivas, P. Josefa Budila a P. Václava Kelnara

Sobota 16:30 - ZH: Za šťastný okamžik smrti

Neděle 9:00 - Za manžela Karla a jeho sourozence

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

  • Děkuji všem členům chrámového sboru od sv. Prokopa a také všem muzikantům za dnešní doprovod liturgie.

  • Děkuji všem více než 30. koledníkům za včerejší obětavou pomoc při tříkrálové sbírce a také manželům Roseckým a Janě Válkové.

  • Dnes v 16:00 bude setkání katechumenů.

  • Všechny Vás zvu na přednášku Marka Orka Váchy – v pondělí 8. ledna v 18:00 na Biskupském gymnáziu v jídelně. Téma Krajina, zrcadlo duše.

  • Na vývěsce je přehled hlavních farních akcí v roce 2018, které - dá-li Pán - prožijeme v tomto roce: poutě, první svaté přijímání a pod.

  • Společenství Modlitby matek bude v sobotu 13. ledna v 18:00 hod.

  • Mládež od 15. let srdečně zvu na 20. expedici mládeže – výprava naváže na krásné dny, které jsme prožili před rokem na pouti v kraji sv. Františka.

  • V srpnu – od 20. do 24. se vydáme opět na farní pěší pouť. V Jiřetíně pod Jedlovou máme objednaný nocleh v poutní domě. Mohou jet i rodiče s dětmi. Informace jsou na vývěsce. Již je přihlášeno 11 osob.

 

 

Tel. 566 625 190, Mobil: 607 736 851, E-mail: zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist