autor: Michal Berger    |   datum: 31.12.2017  |  

Ohlášky na Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 2017

Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

31. prosince 2017

Mše svatá byla obětována za farníky a za všechny rodiny a manžele.

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Pondělí – Slavnost Matky Boží, Panny Marie Světový den modliteb za mír

Úterý – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

biskupů a učit. církve

Pátek – První pátek v měsíci

Sobota – Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)

Neděle – Svátek Křtu Páně

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí 9:00 - Za Jiřího a Miloslavu Göttlerovy a oboje rodiče

Středa 17:15 - Za živou a + rodinu Bělohlávkovu a Kosekovu

Čtvrtek 17:00 - A d o r a c e 18:00 – Mše svatá ve Světnově

Pátek 17:15 - Na poděkování za dar života a na úmysl dárce

Sobota 8:00 - Za mladou generaci

16:30 - ZH: Za dar víry pro nevěřící

Neděle 9:00 - Za farníky (Prokopský sbor - Česká mše vánoční)

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

  • Dnes ve 23:00 bude mše svatá na Zelené hoře – na poděkování a prosba o požehnání do nového roku 2018.

  • O půlnoci po mši svaté Vás zvu na horký punč a oslavu přivítání nového roku. Před a po mši svaté budou hrát trubači.

  • Děkuji Vám za Vaše dary při vánoční sbírce na opravy varhan – vybralo se 51.500,- Kč.

  • Na první pátek budeme navštěvovat naše nemocné.

  • Rád bych poprosil děti a mládež, případně rodiče o podporu letošní tříkrálové sbírky. V naší farnosti se bude chodit v sobotu 6.1. Sraz všech koledníčků bude v 7:30 v křížové chodbě. Tam se nastrojí a připraví, někdo stihne mši svatou, jiní alespoň přijdou na závěr pro požehnání. Kostýmy vítány.

  • Všechny Vás zvu na přednášku Marka Orka Váchy – v pondělí 8. ledna v 18:00 na Biskupském gymnáziu v jídelně. Téma Krajina, zrcadlo duše.

  • Zvu mládež od 15. let na již jubilejní 20. expedici mládeže – opět po stopách sv. Františka z Assisi. Tentokrát z Gubia na La Vernu. Od 17. do 25. července. Cena je pouze 5.000,- Kč a je dotovaná sponzory.

 

Tel. 566 625 190, Mobil: 607 736 851, E-mail: zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist