autor: Michal Berger    |   datum: 24.12.2017  |  

Ohlášky na 4. neděli adventní 2017

4. neděle adventní

Štědrý den

24. prosince 2017

Mše svatá byla obětována za + rodiče Roučkovy z Kláštera.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Pondělí – Slavnost Narození Páně Hod Boží vánoční

Úterý – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Středa – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Čtvrtek – Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků

Pátek – Památka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

Neděle – Svátek Svaté rodiny (sv. Silvestra I.)

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí 9:00 - Za živé a + farníky

Úterý 9:00 - Za rodinu Markovu a Štefanovu

Středa 17:15 - Za + rodiče, příbuzné a přátelé, živou a + rodinu

Čtvrtek 17:00 - A d o r a c e

Pátek 17:15 - Za + kněze Josefa Fasora

Sobota 16:30 - ZH: Na poděkování

Neděle 9:00 - Za farníky (23:00 mše svatá na Zelené hoře)

 

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

  • Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na Adopci na dálku, do kasičky se vybralo již 7.500,- Kč, zbývají asi 2.000,- Kč. Doplatíme z dnešní sbírky. Při „půlnoční“ a na Hod Boží bude sbírka na další etapu opravy varhan. Děkuji Vám za každý dar dle možností.

  • Betlémské světlo bude v bazilice denně až do Hodu Božího.

  • Na Hod Boží vánoční bude otevřena bazilika i Zelená hora od 14 do 16 hod.

  • Na Štěpána bude ve 14 hod. modlitba dětí u jesliček a od 17 hod vánoční koncert chrámového sboru Fons.

  • Ve středu na sv. Jana bude žehnání svatojánského vína.

  • Ve středu bude také společenství mužů – Svatojánské bratrstvo (v 18:30 v křížové chodbě)

 

 

Tel. 566 625 190, Mobil: 607 736 851, E-mail: zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist