autor: Martin Bořil    |   datum: 03.12.2017  |  

Ohlášky 1. neděle adventní

 1. neděle adventní  - 3. prosince 2017

Mše svatá byla obětována za farníky.

 
 
  
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE:
Začíná nový církevní rok  -  cyklus B 
Středa   6.12.  - Svátek sv. Mikuláše, biskupa, spolupatrona baziliky
Čtvrtek 7.12.  - Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Pátek 8.12. - Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Neděle 10.12. -  2. neděle adventní    
 
BOHOSLUŽBY V TÝDNU :
Pondělí    17:15  -  Za rodiče Součkovy a Limlovy a + Janu Veselou
Středa      17:15  -  Za + Miloslava a Stanislava Jouklovy
Čtvrtek     17:00  -  A d o r a c e        18:00  -  Mše sv. ve Světnově 
Pátek        17:15  -  Za + rodiče Jana a Ludmilu Pospíchalovy
Sobota       7:30  -  Za Boží ochranu a pomoc Panny Marie pro rodinu
                 16:30  -  ZH: Za + Stanislava Synka a celou živou a + rodinu 
Neděle       9:00  -  Za rodinu Mičkovu a Novotných z Polničky
 
DALŠÍ OZNÁMENÍ:
Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na vydání Bible v národních jazycích Tanzánie a Toga a pro sirotčinec, který vede sestra Anatholie - „mama Anna“. 
Děti, mikulášská mše svatá bude ve středu – zvu Vás, je to patron baziliky.
Zvu Vás na adventní farní duchovní obnovu v pátek večer a sobotu ráno – 8.12. a 9.12. Povede ji P. Jiří Damián Škoda OP.
Koncert věhlasného filipínského sboru Philippine madrigal singers Koncert se uskuteční za podpory Velvyslanectví Filipínské republiky v sobotu 9.12. v bazilice v 19 hod. 
Zapalme svíčku – modlitební program s tichou vzpomínkou na zemřelé děti: na krátký program jsou zváni všichni, nejen matky těchto dětí. - v bazilice v neděli 10.12. v 18:00. 
Naše adventní sbírka na Adopci na dálku začíná - jako každý rok můžete svým darem do kasičky podpořit naše chlapce z Indie: Bablu Chambana a Jasewana D Souzu – oba mají 17 let a velmi dobře studují. Na jejich další pomoc potřebujeme vybrat celkem 9.800,- Kč. Moc Vám děkuji za velkorysost.
Příští neděli zde bude Josef Novák, prodejce knih s knižní nabídkou.
Blíží se: ve středu 13.12. v 19 hod. Slavnost světla a v sobotu 16.12. v 18:00 Ite missa est, oratorium Žďáráček.
Intence mší svatých se budou zapisovat po každé mši svaté v křížové chodbě.
 
KONTAKTY:
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnosti.cz
 

TOPlist