autor: Zbyněk Vintr    |   datum: 28.11.2017  |  

Ohlášky na slavnost Ježíše Krista Krále 2017

 Slavnost Ježíše Krista Krále 

26. listopadu 2017
Mše svatá byla obětována za + rodiče Zachovy a Bořilovy.
  
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
34. týden v mezidobí je poslední v tomto liturgickém roce
Čtvrtek      –    Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Pátek         –    První pátek v měsíci
Sobota      –    Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 
Neděle       –   1. neděle adventní   -  začíná nový církevní rok cyklus B
 
 
BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
Pondělí   17:15 - Za + Ladislava Peška
Středa     17:15 - Za + Marii a Františka Procházkovy, rod. Procházkovu a Turských
Čtvrtek    17:00 -  A d o r a c e      18:00 - Mše sv. v České Mezi
Pátek      17:15  -  Za Štěpánku a Františku Novotných
Sobota    16:30 -  ZH: Za Alexeje a Kateřinu Fačkovcovy a celou rodinu
Neděle      9:00  -  Za farníky
 
DALŠÍ OZNÁMENÍ 
Dnes (v neděli 26. listopadu) od 14:00 hodin se v Městském divadle uskuteční tradiční festival našich schol La Festa.
Setkání katechumenů bude dnes v 16:00 hod.
Ve středu bude od 18:30 další společenství mužů – Svatojánské bratrstvo se sejde k modlitbě a rozjímání v křížové chodbě.
Ve čtvrtek je kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. – mše sv. je u sv. Kunhuty v 8:30.
Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce: část věnujeme na vydání Bible v národních jazycích Tanzánie a Toga a část pro sirotčinec v Mbingu, který vede sestra Anatholie - „mama Anna“. Vítám ji nyní osobně mezi námi...
Zvu Vás na adventní farní duchovní obnovu v pátek večer a sobotu ráno – 8.12 a 9.12. Povede ji P. Jiří Damián Škoda OP.
V sobotu 9.12. bude v bazilice v 19 hod. koncert známého filipínského sboru Philippine madrigal singers. Koncert se uskuteční za podpory Velvyslanectví Filipínské republiky.
Modlitba a tichá vzpomínka na zemřelé děti bude v bazilice v neděli 10.12. v 18:00. Na krátký program - Zapalme svíčku jsou zváni všichni, nejen matky těchto dětí.
 
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnos
 

TOPlist