autor: Martin Bořil    |   datum: 10.12.2017  |  

Novéna za nemocné 10.12 - 18.12. 2017

Novéna za nemocné s modlitbou růžence bude probíhat denně  od 10.  do 18. prosince  (kromě středy 13.12.) vždy od 19.30 hodin v bazilice.

Budeme číst texty P. Vojtěcha Kodeta - důležitá je ale hlavně modlitba papeže Františka k Panně Marii, rozvazující uzly. Modlíme se tentokrát za nemocné, hlavně za Martina ale také jsme slíbili modlitbu za mladé lidi, kteří jsou závislí na drogách.

Prosíme opět, pokud je to ve vašich možnostech, o společné sdílení a modlitby.

Děkuji
P. Vladimír

Modlitba papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly

Svatá Maria,
ty jsi byla po celý život plná Boží přítomnosti, 
s pokorou jsi přijímala Otcovu vůli 
a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku.

Usvého Syna ses přimlouvala za naše těžkosti, 
a svou pokorou a trpělivostí jsi nám dala příklad, 
jak rozplétat zádrhele našeho života.

Navždy zůstáváš naší Matkou 
a tím napravuješ a osvětluješ spojení, 
které nás poutá s naším Pánem. 

Svatá Matko, Matko Boží a Matko naše,
prosíme tebe, která s mateřským srdcem
rozplétáš uzly našich životů,
ujmi se mne/ ho (pojmenování osoby)
a osvoboď mne/ ho/ ji ode všech pout a zmatků,
jimiž na mne/ na něj/ na ni útočí náš nepřítel.

Svou milostí, svou přímluvou u Boha i příkladem
nás osvoboď od všeho zla, Panno Maria,
a rozvaž pouta, která nám brání
ve sjednocení s Bohem.

Dej nám, abychom 
vysvobozeni od každého zmatku a omylu
nacházeli Pána ve všech věcech,
abychom v Něm ukotvili svá srdce
a stále mu sloužili v našich bratřích a sestrách.

Amen.

 

Text je možné stáhnout v pdf souboru (v příloze článku)

 

 


TOPlist