autor: Martin Bořil    |   datum: 19.11.2017  |  

Ohlášky 33. neděle v mezidobí

 33. neděle v mezidobí 

 
19. listopadu 2017
Mše svatá byla obětována za farníky.
  
 
 
 
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Úterý         –    Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Středa       –    Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Čtvrtek      –    Památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Pátek         –    Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučed.
Sobota      –    Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 
Neděle       –    Slavnost Ježíše Krista Krále
 
BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
Pondělí    10:00  -  ZH: Pohřební mše svatá - za + Františka Svobodu
                 17:15  -  Za + Aloise Vopálku, sestru Janu, duše v očistci, na úmysl dárce
Středa      17:15  -  Za + Luboše Henzela a Aloise Stehlíka
Čtvrtek     17:00  -   A d o r a c e     
Pátek        17:15  -  Dětská mše sv.: Za živou a + rodinu Bémovu
Sobota     16:30  -  ZH: Za + rodiče Jana a Annu Chybovy a celou rodinu
Neděle        9:00  -  Za + rodiče Zachovy a Bořilovy
 
DALŠÍ OZNÁMENÍ 
Dnes odpoledne ve 14:30 bude křest malých dětí: Marka Sošky, Martina Mikuláše Karpíška a Karla Babáka.
V pátek po dětské mši svaté bude v 18:15 v křížové chodbě přednáška s promítáním sestry Annatholie Mgubike z Tanzánie, která je představenou v sirotčinci. Říkají jí „mama Anna“.
Polovinu sbírky příští neděli bychom rozdělili jako dar – pro sirotčinec v Tanzánii a pro Českou biblickou společnost, která se podílí na vydání Bible v národních jazycích pro Togo a Tanzánii.
Děkujeme všem mužům za pomoc na Zelené hoře, kde jsme připravovali elektrikářům trasy pro nové osvětlení. 
 
KONTAKTY: 
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnos

TOPlist