autor: Martin Bořil    |   datum: 12.11.2017  |  

Ohlášky 32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí -  12. listopadu 2017
Mše svatá byla obětována za živou a + rodinu Kohoutkovu a Skalovu.

  
 
 
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Pondělí     –    Památka sv. Anežky České, panny
Středa       –    Památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učit. církve
Čtvrtek      –    Památka sv. Markéty Skotské
Pátek         –    Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
                        Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
Sobota      –    Památka Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
Neděle       –    33. neděle v mezidobí  
 
BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
Pondělí    17:15   -  Za + Danu Strejčkovou, slečnu Josefku Klíčovou a duše v oč.
Středa      17:15   -  Bohoslužba slova se svatým přijímáním
Čtvrtek     17:00   -   A d o r a c e     
Pátek        17:00   -  Za + Marii Juračkovu, živou a + rodinu Bártovu a Pohankovu
Sobota     16:30   -   ZH: Za + Bohumila Bureše
Neděle        9:00  -   Za farníky 
 
DALŠÍ OZNÁMENÍ 
Děkujeme všem mužům za pomoc na Zelené hoře, kde jsme připravovali elektrikářům trasy pro nové osvětlení. To by mělo být nainstalováno do poloviny prosince.
Setkání katechumenů bude dnes v 16 hod.
Ve čtvrtek 16.11. bude opět Nikodémova noc. Na Zelené hoře bude adorace od 19 do 21 hod a v zákristii bude zpovídat P. Sylwester Jurczak.
Mše sv. v pátek 17.11. bude začínat již v 17:00 – bude ji slavit pan farář z Obyčtova, otec František Koukal.
Poutníci ze Svaté země by se měli vrátit v sobotu 18.11.  dopoledne.
V sobotu bude společenství Modlitby matek v 18:00 hod.
____________________________________________________________
KONTAKTY
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnos

TOPlist