autor: Michal Berger    |   datum: 03.09.2017  |  

Ohlášky na 22. neděli v mezidobí 2017

22. neděle v mezidobí

3. září 2017

Mše svatá byla obětována za + Jana a Růženu Roučkovy z kláštera

a za duše v očistci.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Úterý – Památka bl. Matky Terezy z Kalkaty

Pátek – Svátek Narození Panny Marie

Neděle – 23. neděle v mezidobí

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí 17:15 - Za + rodiče Heroldovy z Kláštera

Středa 17:15 - Za + Marii Muchovou a rodinu Titauerovu

Čtvrtek 17:00 - A d o r a c e 18:00 - Mše svatá ve Světnově

Pátek 17:15 - Za rodinu Svobodovu, Havelkovu a tetu

Sobota 11:00 - Svatební obřad: Reda a Andrea

12:30 - Svatební obřad: Josef a Renata

16:30 - Zelená hora: Za rodinu Kazdovu a Kabrdovu

a také za stavitele a dobrodince chrámu

Neděle 9:00 - Za farníky

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

  • Dnes je pouť v Polničce. Mši svatou u kaple Andělů strážných bude mít otec Miloš Kabrda v 11:00.

  • Odpoledne ve 14:30 bude křest Matyáše Františka Šabaty.

  • Dnes v 16 hod bude také setkání biřmovanců. Setkáme se v křížové chodbě. Poslední příprava pak bude za 14 dní v neděli 17. září.

  • Děkuji všem kdo jakkoliv pomohli s letošní 14. diecézní poutí rodin. Děkuji Vám za obětavost při přípravách i při organizaci pouti.

  • Příští víkend budou probíhat barokní slavnosti a Klášterní noc. Celý program je na vývěsce. Příští neděli bude zpívat při mši sv. mužský komorní soubor Vocatus Ecumenicus z Jimramova.

  • Ohlášky snoubenců: dne 23. září chtějí uzavřít círk. sňatek v naší farnosti Fernando Santamaría Serrano (Barcelona) a Kristýna Jelínková, Hamry n/Sáz. Can 1053 CIC.

  • Za týden se poprvé společně sejdou dospělí katechumeni, kteří se připravují na křest. V neděli 10.9. v 16 hod.

  • Prosím abyste si rozebrali své muškáty zase domů – jsou v kostele nebo u jižního portálu. Děkuji Vám, že jste je kostelu propůjčili.

 

 

Tel. 566 625 190, Mobil: 607 736 851, E-mail: zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

TOPlist