autor: Michal Berger    |   datum: 20.08.2017  |  

Ohlášky na 20. neděli v mezidobí 2017

20. neděle v mezidobí

20. srpna 2017

Mše svatá byla obětována za + Františka Šíra, živou a + rod. Musilovu, Šírovu a za Marii a Josefa Kulhánkovy.

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Pondělí – Památka sv. Pia X. papeže

Úterý – Památka Panny Marie Královny

Středa – Památka sv. Růženy z Limy, panny

Čtvrtek – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Sobota – Připomínka ct. Martina Středy, kněze

Neděle – 21. neděle v mezidobí

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí 17:15 - Za + Věru Štůlovou, manžela Josefa a celou rodinu

Středa 17:15 - Za + Jana Hromádku

Čtvrtek 17:00 - A d o r a c e

Pátek 14:00 - Zelená hora: pohřební mše svatá za + Pavlu Matulkovou

17:15 - Za živou a + rodinu Horníčkovu

Sobota 11:00 - Svatební obřad: Monika a Lukáš

16:30 - Zelená hora: Za + Ludmilu Němcovu

Neděle 9:00 - Za farníky

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

  • Děkuji Vám také za Vaše dary při sbírce na opravy varhan. Minulou neděli se vybralo 28.000,- Kč.

  • Dnes končí v Olomouci celostátní setkání mládeže.

  • Zítra odjíždí naše děti na farní chaloupku na faru, ve Sněžné.

  • Dnes odpoledne se vydáme na pouť do severních Čech. V pondělí bude mít mši svatou P. Blažej a ve středu P. Sylwester.

  • Prosím všechny dobrovolníky, mládež i dospělé, muže i ženy. kdo by mohli pomoci jakkoliv s organizací pouti rodin, aby přišli v pátek po mši svaté. Diecézní pouť rodin bude v sobotu 2. září.

  • Ohlášky snoubenců: v sobotu 9. září chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti: Reda Ifrah (Žďár n/S) a Andrea Ouředníková (Praha) a ve stejný den Josef Maša a Renata Černá (oba ze Žďáru n/S). Can 1053 CIC.

 

Tel. 566 625 190, Mobil: 607 736 851, E-mail: zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist