autor: Michal Berger    |   datum: 06.08.2017  |  

Ohlášky na 18. neděli v mezidobí 2017

18. neděle v mezidobí

Svátek Proměnění Páně

6. srpna 2017

Mše svatá byla obětována za rodinu Štefanovu a Macháčkovu.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Úterý – Památka sv. Dominika, kněze

Středa – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,

patronky Evropy

Čtvrtek – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Pátek – Památka sv. Kláry, panny

Neděle – 19. neděle v mezidobí (Slavnost Nanebevzetí Panny Marie)

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí 17:15 - Za + Marii Lacinovou

Středa 17:15 - Za rodinu Bruknerovu a celý rod a rodinu Koubkovu

Čtvrtek 17:00 - A d o r a c e

Pátek 17:15 - Za + Marii Vepřovskou a její živou a + rodinu

Sobota 16:30 - Zelená hora: Za + Františka Molvu, rodiče a sourozence

Neděle 9:00 - Za farníky

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

  • Dnes v podvečer bude na Zelené hoře koncert smíšeného sboru Gaudium z Prahy. Vstup volný a začátek je v 18 hod.

  • Tento týden, od pondělí 7. do pátku 11. srpna bude opět farní brigáda pro mládež – Týden pro farnost. Zvu mládež od 14. let, denně od 8:30 do oběda. Ráno bude společná modlitba, potom budeme pracovat a zakončíme obědem. Bude to práce snadná a za drobnou odměnu...

  • Prosím, nezapomeňte ještě tento týden přinést na faru Vaše muškáty. Nejpozději do středy. Děkuji všem, kdo se snažili pečovat o poutní muškáty. Při pouti bude sbírka na opravy varhan.

  • V sobotu 12.8. bude na faře společenství Modlitby matek – v 18:00 hod.

  • Ohlášky snoubenců: dne 19.8. chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti: Štěpán Klíma a Klára Ludvíková (oba z Velké Bíteše) a dne 26.8. Lukáš Augustin a Monika Bauerová (oba ze Žďáru n/S). Can 1053 CIC.

 

Tel. 566 625 190, Mobil: 607 736 851, E-mail: zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist