autor: Michal Berger    |   datum: 23.07.2017  |  

Ohlášky na 16. neděli v mezidobí 2017

16. neděle v mezidobí

 

23. července 2017

Mše svatá byla obětována za živou a + rodinu Kasalovu z Kláštera.

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Úterý – Svátek sv. Jakuba, apoštola

Středa Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Čtvrtek – Památka sv. Gorazda a druhů, žáků sv. Cyrila a Metoděje

Sobota – Památka sv. Marty

Neděle – 17. neděle v mezidobí

 

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí 17:15 - Na úmysl dárce

Středa 17:15 - Za + rodiče Vratislava a Věru Lacinovy

Čtvrtek 17:00 - A d o r a c e

Pátek 17:15 - Za rod. Mejzlíkovu, rodiče Maternovy, Věru Janíčkovou a

za duše v očistci

Sobota 11:00 - Svatební obřad na Zh: Miroslav a Aneta

13:00 - Svatební obřad v bazilice: Jaromír a Zuzana

16:30 - Zelená hora: Za + Adolfa Zicha, rodiče a celou rodinu

Neděle 9:00 - Za farníky

 

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

  • Otec Vladimír a účastníci expedice se vrátí z Umbrie, dá-li Pán, ve čtvrtek 27.7.

  • P. Tomáš – pozvání na společný večer na rozloučenou: jak ohlašoval pan farář Vladimír před týdnem, chtěl bych Vás také pozvat na společný večer, který bude v sobotu 29.7. v 19 hod na rajském dvoře. V případě nepříznivého počasí bude program v křížové chodbě. Zvu Vás na skleničku vína a drobné občerstvení, které bude pro všechny připraveno. V neděli se sice rozloučíme při mši svaté ale nebude již čas k osobnímu setkání, protože pojedeme také do Herálce...

  • Pouť ke sv. Anně na Cikháji bude v neděli 30.7. v 15 hod. Mši svatou budeme slavit v sále obecního úřadu.

  • Ohlášky snoubenců: dne 4.8. chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Lukáš Mach a Petra Benešová (oba ze Žďáru n/S) a dne 5.8. Tomáš Doležal a Monika Hájková (oba ze Žďáru n/S). Ohlášky snoubenců se vykonávají dle kánonu 1053 církevního práva pro oznámení případné překážky sňatku. Prosím o modlitbu za tyto snoubence.

 

 

Tel. 566 625 190, Mobil: 607 736 851, E-mail: zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist