autor: Michal Berger    |   datum: 16.07.2017  |  

Ohlášky na 15. neděli v mezidobí 2017

15. neděle v mezidobí

 

16. července 2017

Mše svatá byla obětována za + maminku Ludmilu Švandovou.

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Pondělí – Památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží

Sobota – Svátek sv. Marie Magdalény

Neděle – 16. neděle v mezidobí

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí 17:15 - Za Luboše Sobotku a oboje rodiče

Středa 17:15 - Za rodiče Pulgretovy z Počítek

Čtvrtek 17:00 - A d o r a c e

Pátek 17:15 - Na úmysl dárce

Sobota 13:30 - Svatební obřad: Jan a Gita

16:30 - Zelená hora: Za mír a pokoj ve světě a za víru v Evropě

Neděle 9:00 - Za živou a + rodinu Kasalovu z Kláštera

 

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

  • V úterý ve 13 hod. odjíždíme na 19. diecézní expedici mládeže – letos na poutní výpravu ke sv. Františkovi; půjdeme pěšky ze Spoleta do Gubbia. Vrátíme se, dá-li Pán ve čtvrtek 27.7. Prosím o modlitbu.

  • Pěší pouť pro farníky je naplánovaná v druhé polovině srpna. Půjdeme ze severních Čech – Šluknovského výběžku k Lužickým Srbům. Trasa je naplánována z Jiřetína pod Jedlovou do Rumburka, Šluknova a do Marienstern a Budyšína... Pojedeme auty v neděli 20. srpna odpoledne spát budeme na farách v Rumburku a ve Šluknově. Jedna noc bude v klášteře na německé straně v klášteře Marienstern. Pouť bude končit v Budyšíně u Lužických Srbů, návrat v pátek 25.8.

  • Dnes večer v 19:00 hod. bude u sv. Prokopa koncert křesťanské skupiny Good work, bývalé Paprsky. Tlumočím pozvání pana faráře Blažeje.

  • Zítra dopoledne bude Český rozhlas natáčet zelenohorské zvony, tak aby jste věděli proč se bude vyzvánět.

  • Neformální rozloučení s panem kaplanem otcem Tomášem bude v sobotu 29.7. v 19:00 v rajském dvoře - bude malé občerstvení a krátký program – zatímco rozloučení v neděli při mši svaté bude již spíše liturgické.

  • Dnes je na Zelené hoře Nikodémova noc – od 20 do 22 hod.

 

 

Tel. 566 625 190, Mobil: 607 736 851, E-mail: zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist