autor: Michal Berger    |   datum: 09.07.2017  |  

Ohlášky na 14. neděli v mezidobí 2017

14. neděle v mezidobí

 

9. července 2017

Mše svatá byla obětována za rodiče Lojkovy z Polničky, jejich rodiče, sourozence a živou a + rodinu Svobodovu.

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Úterý – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Čtvrtek – Památka sv. Jindřicha

Pátek – Památka bl. Hroznaty, mučedníka

Sobota – Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Neděle – 15. neděle v mezidobí (Panna Maria Karmelská)

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí 17:15 - Za papeže Františka, živou a + rod. Smetanovu,

Kynclovu, Domesovu a Slavíčkovu

Středa 17:15 - Za + Jiřího Nováka a živou a + rodinu Zelených

Čtvrtek 17:00 - A d o r a c e

Pátek 17:15 - Za nemocnou vnučku Aničku a její rodiče

Sobota 16:30 - Zelená hora: Za Ludmilu a Josefa Pazourovy a

Rudolfa Peřinu

Neděle 9:00 - Za + maminku Ludmilu Švandovou

 

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

  • Dnes odpoledne v 15 hod budou křty malých dětí: Matěje Kryštofa, Valérie Michalové a Barbora Kabelkové.

  • Zveme na prohlídku Dolního hřbitova každou sobotu a neděli od 10 do 16 hod.

  • Příští sobotu bude v Kostelním Vydří kněžská pouť k Panně Marii Karmelské.

  • Dnes jsme přivítali našeho nového bratra jáhna Mgr. Tomáše Maradu, rád bych Vám oznámil také další změny v našem děkanství: k 1. srpnu nastupuje jako nový pan farář na Fryšavě náš bývalý jáhen, P. Sylwester Jurczak a do Nového Veselí nastupuje otec Jan Peňáz. S naším panem kaplanem se rozloučíme při farním večeru v sobotu 29.7. a při mši svaté 30.7.

  • Ohlášky snoubenců: dne 22.7. chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Jan Havlíček a Gita Kvapilová (oba ze Žďáru n/S) a dne 29.7. Miroslav Liml a Aneta Špinarová (oba ze Žďáru n /S) a ve stejný den také Jaromír Picka (Zr) a Zuzana Stehnová (Ždírec n/Doubr.) . Can 1053 CIC.

 

Tel. 566 625 190, Mobil: 607 736 851, E-mail: zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist