autor: Michal Berger    |   datum: 25.06.2017  |  

Ohlášky na 12. neděli v mezidobí 2017

12. neděle v mezidobí

 

25. června 2017

Mše svatá byla obětována za živou a + rodinu Kabrdovu a Cempírkovu.

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Středa – Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Čtvrtek – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů

brněnské diecéze

Neděle – 13. neděle v mezidobí

 

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí 17:15 - Za Jana a Růženu Roučkovy z Kláštery a +++

Středa 17:15 - Za + Vladimíra Řetického

Čtvrtek 17:15 - Za brněnskou diecézi (jeden z odpustkových dní)

Pátek 17:15 - Za Františka a Miladu Stejskalovy a oboje rodiče

Sobota 16:30 - Zelená hora: Za + Františka Víznera

Neděle 9:00 - Za + Vojtěcha Volavého, za živou a + rodinu

 

 

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

  • Dnes odpoledne ve 14:30 bude křest malých dětí: Michaela Marečka a Elly Pružincové. Další křty našich dětí budou v sobotu 1.7. v 11 hod.: Antonína Šmerdy a Elen Břečkové.

  • Ve středu bude opět společenství mužů. Sejdeme se v 18:30 v křížové chodbě. Všichni muži jsou srdečně zváni.

  • Včera bylo kněžské svěcení jediného novokněze a také 3 nových jáhnů pro naši diecézi. Jeden z nich byl ustanoven do naší farnosti. Jmenuje se Tomáš Marada a pochází z Hodonína. Pan kaplan otec Tomáš Fránek bude ustanoven na své první samostatné místo - farnost Bučovice.

  • V pátek bude dětská mše svatá, na poděkování za školní rok – zveme děti ke svaté zpovědi před prázdninami. Zpovídat budeme od 16:30.

 

 

 

Tel. 566 625 190, Mobil: 607 736 851, E-mail: zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist