autor: Michal Berger    |   datum: 14.05.2017  |  

Ohlášky na 5. neděli velikonoční 2017

5. neděle velikonoční

 

14. května 2017

Mše svatá byla obětována za farníky a za dar víry pro nevěřící.

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Úterý – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního

patrona Čech

Sobota – Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Neděle – 6. neděle velikonoční

 

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí 17:00 - Za duše v očistci a na úmysl dárce

Úterý 17:00 - Za + Marii Procházkovou, živou a + rodinu Procházkovu a Ježovu

Středa 17:00 - Za + Františka a Marii Švaňhalovy, za rodiče Spurných z Kláštera

a také za + Věru Mazancovou a všechny + maminky z Modliteb matek

Čtvrtek 17:00 - A d o r a c e 18:00 mše svatá ve Stržanově

Pátek 17:15 - Za + Jana Urbana, živou a + rodinu Urbanovu a Vodičkovu

Sobota 16:30 - Zelená hora: Za + Helenu Juhárovou

Neděle 9:00 - Za + Alenu Králíčkovou

 

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

  • Dnes je hlavní pouť na Zelené hoře – poutní mše svatá tam bude v 10:30 a odpoledne ve 14:30. Po odpolední mši svaté bude májová pobožnost.

  • Srdečně Vás zveme na farní duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou – tento týden od pondělí do středy. Program bude začínat každý den v 16:00 – v pondělí a středu v bazilice a v úterý na Zelené hoře. Po úvodní modlitbě bude hlavní promluva, potom mše svatá s potom katecheze s adorací. Téma: dar rozlišování a jak poznávat Boží vůli.

  • Příští sobotu jedeme s našimi mladšími biřmovanci na pouť z Tišnova do Lomnice. Sraz je na vlakovém nádraží v 8:15.

 

 

 

Tel. 566 625 190, Mobil: 607 736 851, E-mail: zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

 

TOPlist