autor: Michal Berger    |   datum: 16.04.2017  |  

Ohlášky na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2017

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Hod Boží velikonoční

 

16. dubna 2017

Mše svatá byla obětována za rodinu Bencovu, Tlustých a duše v očistci.

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Celý týden je oktáv velikonoční

Neděle – 2. neděle velikonoční Neděle Božího milosrdenství

 

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí 9:00 - Na poděkování za dar víry a všechny milosti

Středa 17:15 - Za + Zdeňka Hanzela

Čtvrtek 17:00 - A d o r a c e 18:00 - bohoslužba Slova ve Stržanově

Pátek 17:15 - Za živou a + rodinu Bémovu

Sobota 16:30 - Zelená hora: Za Stanislava a Marii Fialovy, Annu a Arnošta

Fialovy, Antonína a Marii Pikulovy

Neděle 9:00 - Za farníky

 

 

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

  • Dnes odpoledne budou otevřené oba naše kostely na Zelené hoře i bazilika – od 14 do 17 hodin. Dnes je také Nikodémova noc od 20 do 22 hod.

  • Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na opravy varhan.

  • Na tento účel můžete také přispět o 2. a 3. neděli velikonoční. Rád bych všechny rodiny poprosil aby pro letošní pouť Nanebevzetí Panny Marie vypěstovali kvetoucí muškát, kterým ozdobíme baziliku.

  • Zveme zájemce na kurz Základy aranžování chrámových prostor květinami - ve čtvrtek 20. dubna v 17 hod v křížové chodbě. 

  • Naši biřmovanci se setkají v sobotu 22.4. v 18 hodin.

  • Příští neděli je hlavní pouť ve Slavkovicích v kostele Božího milosrdenství.

  • Ohlášky snoubenců: dne 6.4. chtějí uzavřít církevní sňatek tito snoubenci: Anička Kohoutková (Žďár n/S II) a Marek Novák (Nové Město na Mor.). Can 1053 CIC.

  • Děti, postní kasičky můžete vzít do kostela příští neděli a přijnést je v obětním průvodu. Děkuji za Vaší pozornost.

 

 

Tel. 566 625 190, Mobil: 607 736 851, E-mail: zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

 

TOPlist