autor: Michal Berger    |   datum: 12.03.2017  |  

Ohlášky na 2. neděli v postní 2017

2. neděle postní

12. března 2017

Mše svatá byla obětována za farníky.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Pondělí – Výroční den zvolení papeže Františka

Pátek – Památka sv. Patrika, biskupa

Sobota – Památka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učit. církve

Neděle – 3. neděle postní

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí 17:15 - Za rodiče Součkovy a Limlovy

Středa 17:15 - Za + Josefku Klíčovou, + Václava Judu a +++

Čtvrtek 17:00 - A d o r a c e 18:00 – Mše svatá ve Stržanově

Pátek 17:15 - Za + Václava Kosoura, živou a + rod. Kosourovu a Chvátalovu

Sobota 16:30 - Zelená hora: Za + Josefa Pospíchala, rod. Pospíchalovu,

Holasovu a Lukešovu

Neděle 9:00 - Za + Zdeňka a Milana Krejčích, rodiče a Františka Šustra

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

  • Dnes ve 13:30 bude křest malé Magdalény Bořilové.

  • Ve 14:30 bude křížová cesta – povedou ji muži ale zvu Vás všechny.  

  • Dnes v 15 hod bude příprava dětí na první svaté přijímání.

  • Ve čtvrtek bude na Zelené hoře Nikodémova noc – od 19 do 21 hod. Příležitost k postní svátosti smíření.

  • Také další sobotu bude pokračovat cyklus přednášek k letošnímu Roku baroka: 18. března přijede Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík CSc. a ve 14 hod přednese přednášku na téma: Poselství baroka.

  • Křížové cesty v postě jsou v neděli ve 14:30 a v pátek přede mší svatou – po mši svaté v pátek se modlíme růženec za nemocné, kurz Alfa, za mládež a za rodiny.

  • Příští sobotu bude v 18:00 příprava na biřmování.

  • Pokud jste ještě nehlasovali v anketě Zlatá jeřabina, prosím o Váš hlas v kategorii nejlépe opravených kulturních památek v roce 2016 – chórové lavice.

  • Někteří z našich farníků projevili zájem abychom po 8. letech uspořádali opět pouť do Svaté země. Vypadá to, že by šlo uskutečnit tuto pouť do Izraele na 8 dní a to od 10.11. do 18.11. 2017. Cena by se pohybovala kolem 19.000 Kč. Informace jsou na vývěsce. Slovenská CK Awer tour je velmi solidní, cenově asi nejlepší a má vynikající průvodce. Můžete mi prosím sdělit, kdo by měl o tuto pouť zájem?

 

 

Tel. 566 625 190, Mobil: 607 736 851, E-mail: zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist