autor: Martin Bořil    |   datum: 30.03.2020  |  

Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019

Milí přátelé,
bude to pro nás velká čest, když podpoříte naše úsilí o obnovu Zelené hory. Poštele, prosím svůj hlas na obnovu vitrážových oken v poutním kostele.


Hlasovat můžete do 30. března 2020  zde:
 http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/

Moc Vám děkuji a přeji požehnané postní dny.
P. Vladimír

 

O nominovaném projektu:
Rekonstrukce původních oken v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Celý areál poutního kostela je postupně obnovován. Navržená a realizovaná obnova výplní oken dle oken dochovaných a původního konceptu, jak po stránce technické, výtvarné i materiálové je jedním ze zásadních momentů rehabilitace exteriéru i interiéru této významné kulturní památky. V přízemí se dochovala dvě původní vitrážová okna, a to okna barokního tvaru, zasklené šestihrany v olověné síti se svislým a vodorovným kovovým poutcem a osazené po obvodu
přímo do špalety obvodové stěny kostela. Další okna jsou převážně druhotná dřevěná, avšak s dochovanými původními nosnými železnými příčníky z kovářsky zpracované pásoviny. Jejich obnova spočívala v odstranění nepůvodních okenních výplní v dřevěných rámech z počátku 70. let 20 století a rekonstrukci oken dle původního řešení. Obnovena byla okna
ve tvaru biskupské mitry, okna ve tvaru sférického trojúhelníku s nosnou konstrukcí ve tvaru kříže, okenní otvory ve tvaru sférického trojúhelníku s okenní výplní dělenou z vrcholů do středu a lomené okenní otvory v prostoru nad předsíněmi. Samostatnou kapitolou restaurování byla obnova katedrálního typu oken v nejvyšší partii kostela. Okna v nejvyšším ochozu měla změněný formát dodatečně vyzděnými parapety a osazenými novými výplněmi ze začátku 20. let 20. století. Po vybourání druhotně vyzděného parapetu došlo ke zvětšení do původního tvaru a rehabilitaci původního řešení.
Z pohledu probíhající celkové obnovy areálu se tento krok stává jednou z nejpronikavějších změn v celkovém vnímání poutní dominanty. V exteriéru je nově patrné původně zamýšlené odhmotnění stavby a její vertikální gradace, v interiéru pak dochází ke změně světelných poměrů, rovněž gradujících v nejvyšší partii stavby.
 

 

 

 
 
 

TOPlist