autor: Michal Berger    |   datum: 06.11.2016  |  

Ohlášky na 32. neděli v mezidobí 2016

32. neděle v mezidobí

 

6. listopadu 2016

 

Mše svatá byla obětována za + Konstantinu Šudákovu

a všechny + sestry Ŕádu sv. Karla Boromejského. 


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Středa        Svátek Posvěcení Lateránské baziliky 

Čtvrtek       Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Pátek          Památka sv. Martina, biskupa

Sobota       Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Neděle      33. neděle v mezidobí 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15  -  Za Marii a Jaroslava Machovy a syna Vladislava z Kláštera

Středa     17:15  -  Na poděkování

Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e           18:00 – Mše svatá v Polničce

Pátek       17:15  -  Za živé a + z rodiny Kohoutkovy a Skalovy

Sobota    16:30  -  ZH:  Za + Marii Procházkovou, živou a + rod.

                                          Procházkovu a Turských, Františka a Marii Procházkovy

Neděle      9:00   -  Za rodinu Bencovu, Tlustých a duše v očistci

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Dnes ve 14:30 hod. bude křest malého Tomáše Petra.

·        Společenství Modlitby matek se sejde v sobotu 12.11. v 18 hod.

·        Uzavření Svaté brány bude příští neděli 13. listopadu. Odpoledne ten den, v 16 hod. bude společná modlitba a poděkování za Rok milosrdenství.


Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz        www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

 

TOPlist