autor: Michal Berger    |   datum: 30.10.2016  |  

Ohlášky na 31. neděli v mezidobí 2016

31. neděle v mezidobí

Slavnost výročí posvěcení kostela

30. října 2016

Mše svatá byla obětována za rodinu Řádkovu a Řetických. 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Úterý          Slavnost Všech svatých

Středa        Vzpomínka  na všechny věrné zemřelé

Pátek         Památka sv. Karla Boromejského, biskupa, první pátek v měsíci

Neděle      32. neděle v mezidobí 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15  -  Za + Jiřinu Píbilovu, manžela a oboje rodiče

Úterý       17:15  -  Za všechny věrné zemřelé

Středa     17:00  -  ZH: Za rod Vopálků, Andrlů, Stránksých a +++

Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e           18:00 – Mše svatá ve Světnově

Pátek       17:15  -  Za rodiče Smolíkovy, Sedlákovy a Pochopovy

Sobota    16:30  -  ZH:  Za + Leopolda Kuchaře a + přátele

Neděle      9:00   -  Za + Konstantinu Šudákovu a všechny + sestry sv. Karla B.

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na misie – vybralo se 40.000,- Kč.

·        Dnes ve 14:30 bude křest malé Šarloty Machové.

·        Setkání našich katechumenů bude dnes v 16 hodin.

·        Srdečně Vás všechny zvu na farní promítání nejdůležitějších okamžiků roku 2016 ve farnosti – dnes v 17:00 hod.: otevření Svaté brány, první svaté přijímání, puťák i expedice, farní chaloupka ale také pouť Radky do La Sallet a pěší pouť po stopách sv. Františka...

·        Společné setkání pastorační farní rady i ekonomické rady farnosti bude ve čtvrtek 3. listopadu v 19 hod.

·        Na první pátek dopoledne budeme navštěvovat naše nemocné.

·        Kurz pastoračních pomocníků a akolytů bude od soboty 5.11. v Novém Městě na Mor.

·        Setkání biřmovanců bude v sobotu 5.11. v 18 hod.

·        Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat – na slavnost Všech svatých při návštěvě kostela a od 1. do 8. listopadu při návštěvě hřbitova spojené s modlitbou za zemřelé + modlitba Páně a Vyznání víry. Obě příležitosti jsou ale spojené se třemi obvyklými podmínkami (svátost smíření a nemít zalíbení v hříchu, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce).

 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz        www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

TOPlist