autor: Michal Berger    |   datum: 23.10.2016  |  

Ohlášky na 30. neděli v mezidobí 2016

30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie

 

23. října 2016

Mše svatá byla obětována za farníky. 

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Pátek         Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

                     Státní svátek – Den vzniku samostatného čs. státu (1918)

Sobota      Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

Neděle      31. neděle v mezidobí  -  Slavnost výročí posvěcení kostela

 

 

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15  -  Za živou a + rodinu Blažíčkovu a Vencálkovu

Středa     17:15  -  Za Helenu a Josefa Pulgretovy z Kláštera

Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e           18:00 – Mše svatá v České Mezi

Pátek       17:15  -  Za rodiče Kotíkovy a syna Miloslava

Sobota    16:30  -  ZH:  Za + rodiče Machovy a Krčilovy

Neděle      9:00   -  Za rodinu Řádkovu a Řetických

 

 

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Dnes je Misijní neděle, děkuji paní katechetce i dětem za přípravu a Vám všem za dary při dnešní sbírce na misie.

·        Setkání našich katechumenů bude dnes v 16 hodin.

·        Společné setkání pastorační farní rady i ekonomické rady farnosti bude ve čtvrtek 3. listopadu v 19 hod.

·        Srdečně Vás všechny zvu na farní promítání nejdůležitější okamžiky roku 2016 ve farnosti – v neděli 30. října v 17:00 hod.: otevření Svaté brány, první svaté přijímání, puťák i expedice, farní chaloupka ale také pouť Radky do La Sallet a pěší pouť po stopách sv. Františka...

·        Na farním webu je často stručný výběr fotografií ale pokud byste chtěli vidět celé album fotek použijte:    www.zonerama.com/klasterni

 

 

 

 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz        www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

 

TOPlist