autor: Michal Berger    |   datum: 02.10.2016  |  

Ohlášky na 27. neděli v mezidobí 2016

27. neděle v mezidobí

2. října 2016

Mše svatá byla obětována za + rodiče Zachovy a Bořilovy. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Úterý          Památka sv. Františka z Assisi

Středa        Památka sv. Faustýny Kowalské, řeholnice

Pátek          Památka Panny Marie Růžencové (první pátek v měsíci)

Neděle       28. neděle v mezidobí 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15  -  Za Jarmilu a Rudolfa Bukovských a jejich rodiče

Středa     17:15  -  Za + Vlastu Chlubnovou, sourozence, manžela Ladislava

Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e          

Pátek       17:15  -  Za + rodiče Limlovy a Součkovy

Sobota    13:00  -  Svatební obřad: Jan a Terezie

                16:30   -  ZH:  Za + Zdeňka Křehlíka a za dar uzdravení

Neděle      9:00   -  Za farníky 

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Děkujeme Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na podporu pastorace brněnské diecéze. Vybralo se 19.000,- Kč.

·        Příprava na biřmování bude v sobotu 8. října v 18 hod. Teprve začínáme, kdokoliv může přijít, včetně těch starších, kteří nebyli dosud biřmování. Přijďte se domluvit abychom o Vás věděli.

·          V sobotu 8.10. pojedeme na „Růžencovou pouť“ – odjíždět budeme v 7:30 a návrat plánujeme do 18 hod. Hlavním cílem budou Žarošice, pouť ke Svaté bráně. Potom pojedeme do Osvětiman a půjdeme pěšky (2 km) na Horu sv. Klimenta ve Chřibech. Zastávka na malý oběd nebo kávu bude po cestě. Můžete se přihlašovat – zapisujte se do archu v zákristii. Pouť bude určitě krásná i pro děti! Dospělí 200,- a děti 50,-

·        Ohlášky snoubenců: dne 8. října chtějí uzavřít církevní sňatek tito snoubenci: Jan Schmidt, Žďár n/S a Terezie Procházková, Brno.        A dne 15. října: Hana Krábková, Žďár n/S a Jan Vojtech, Brno a ve stejný den Josef Fousek a Jana Loubová, oba Žďár n/S. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky sňatku a prosíme o modlitbu za tyto snoubence.

·        Po mši svaté si můžete zakoupit vstupenky na čtvrteční koncert Pavla Šporcla a Baroko sempre giovanne.

 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz        www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

TOPlist