autor: Michal Berger    |   datum: 25.09.2016  |  

Ohlášky na 26. neděli v mezidobí 2016

26 neděle v mezidobí

25. září 2016

Mše svatá byla obětována za farníky. 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Úterý          Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Středa        Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Čech

Čtvrtek       Svátek sv. Michaela, Gabriela,Rafaela, archandělů

Pátek          Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Sobota       Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Neděle       27. neděle v mezidobí 

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15  -  Za + rodinu Temlovu a Sedmerovu z Kláštera

Středa     17:15  -  Za živou a + rodinu Kazdovu a Wágnerovu

Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e        

Pátek       17:15  -  Za + Jaroslava Sedláka ze Stržanova (d ě t s k á )

Sobota    16:30   -  ZH:  Za Františka Dvořáka, živou a + rodinu Dvořákovu

Neděle      9:00   -  Za + rodiče Zachovy a Bořilovy

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Dnes je sbírka na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Děkuji Vám za Vaše dary.

·        Dnes odpoledne ve 14:00 bude svatováclavská pouť ve Světnově.

·        V15:00 bude křest malého Daniela Záleského.

·        Dnes večer v 18:30 hod. se uskuteční první setkání katechumenů.

·        Příprava na biřmování bude v sobotu 8. října v 18 hod. Jsme na začátku, kdokoliv se ještě může připojit.

·        Společenství mládeže bude v pátek v 19 hod.

·        V sobotu 1. října bude ve 14 hod. mše svatá při které bude křest malé Anežky Loučkové.

·        V sobotu 8.10. pojedeme na „Růžencovou pouť“ – odjezd bude v 7:30 a návrat do 18 hod. Hlavním cílem budou Žarošice, pouť ke Svaté bráně. Můžete se přihlašovat – zapisujte se do archu vzadu na stolku.

·        Od 1. října budu mít týden dovolenou.

 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz        www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

 

TOPlist