autor: Michal Berger    |   datum: 28.08.2016  |  

Ohlášky na 22. neděli v mezidobí 2016

22. neděle v mezidobí

 

28. srpna 2016

Mše svatá byla obětována za farníky.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Pondělí       Památka Umučení sv. Jana Křtitele

Pátek          První pátek v měsíci

Sobota        Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Neděle       23. neděle v mezidobí 

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15  -  Za živou a + rodinu Horníčkovu

Středa     17:15  -  Za + rodiče Lacinovy a maminku Aničku ze Sázavy

Čtvrtek      8:00  -  Za studenty a nový školní rok  (mše svatá v bazilice na zahájení školního roku BiGy a SŠGAK)

                 17:00  -  A d o r a c e         18:00  -  Mše svatá ve Světnově

Pátek       17:15  -  Na úmysl dárce

Sobota    12:30  -  Svatební obřad: Miroslav a Jana

                16:30   -  ZH:  Za + Bohumila Bureše

Neděle      9:00   -  Za + Marii Průšovou a rodiče Kulhánkovy

 

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Dnes odpoledne v 18:00 hod bude modlitba růžence v bazilice – za oběti zemětřesení v Itálii a na úmysly Nového Jeruzaléma.

·        Rád bych poděkoval všem farníkům, mužům, ženám, mládeži, schole za pomoc při organizaci 13. diecézní pouť rodin.

·        Děkuji rovněž všem vedoucím za pořádání farní dětské chaloupky.

·        Klášterní noc, kterou pořádá Muzeum nové generace bude příští sobotu 3. září: z programu upozorňuji např. na koncert Pražských pěvců ve 20 hod v bazilice, nebo ve 21:30 Petry Lavičkové na Zelené hoře...

·        Pouť v Polničce bude příští neděli 4. září. Mši svatou u kapličky Andělů strážných bude slavit v 11:00 hod P. Miloš Kabrda.

·        1. setkání biřmovanců a začátek přípravy bude v pátek 23.9. večer.

·        Ohlášky snoubenců: 17.9. chtějí uzavřít círk. sňatek tito snoubenci: Ondřej Prokeš a Františka Bukáčková (Žďár n/S) a také Josef Ondráček (Vepřová) a Andrea Kolouchová (Chotěboř). Can 1053 CIC.

 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz        www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

TOPlist