autor: Michal Berger    |   datum: 07.08.2016  |  

Ohlášky na 19. neděli v mezidobí 2016

19. neděle v mezidobí 

7. srpna 2016

Mše svatá byla obětována za + rodiče Pulgretovy ze Stržanova a rodinu Sklenářovu.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Pondělí     Památka sv. Dominika, kněze

Úterý         Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a muč., patronky Evropy

Středa       Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Čtvrtek      Památka sv. Kláry, panny

Pátek         Památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

Neděle      20. neděle v mezidobí  (pouť Nanebevzetí Panny Marie)

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15  -  Za Jarmilu a Františka Filipi a jejich rodiče                                                                                       

Středa     17:15  -  Za rodinu Horníčkovu, Bruknerovu a Koubkovu

Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e     

Pátek       17:15  -  Za + rodinu Macháčkovu a rodinu Štefanovu

Sobota    18:00   -  NPM: Za + Marii Vepřovskou, Jana Marka a rodinu

Neděle       9:00  -  Za farníky

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Dnes odpoledne ve 14:30 hod. bude křest Antonína Miškovského.

·        V podvečer – dnes v 17 hod. bude v bazilice koncert duchovní hudby – účinkuje pražský sbor Gaudium. Srdečně Vás zvu.

·        Tento týden od pondělí do pátku bude pro naši mládež pracovní program „Týden pro farnost“. Bude se uklízet a dělat mnoho důležité práce. Začínáme v 8 hod. modlitbou v bazilice a potom se bude pracovat do oběda, který bude ve 13:00 hod. Pro mládež od 15. let.

·        Na Zelené hoře budeme uklízet, je tam prach, protože se v uplynulém týdnu dokončily opravy chórků. Po 2 letech prací je obnova hotová.

·        V sobotu 13.8. v 9:30 bude křest Jana a Marie Spurných.

·        Příští sobotu 13.8. nebude na Zelené hoře mše svatá – v bazilice bude 200. poutní program Nový Jeruzalém s novým brněnským pomocným biskupem Mons. Pavlem Konzbulem. Začátek v 18 hod.

·        Příští neděli bude v bazilice hlavní pouť – slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Na mši svatou v 9 hod. přijdou i pěší poutníci z Herálce a od sv. Prokopa. Za týden bude sbírka na opravy Zelené hory.

·        byly po 74. letech zavěšeny nové zvony

·        Ohlášky snoubenců: dne 20.8. chtějí uzavřít církevní sňatek tito snoubenci: Petr Janů a Míša Novotná (oba Žďár n/S) a ve stejný den Zdeněk Mašík a Iva Malá (oba Žďár n/S). Can 1053 CIC.

       

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@dieceze.cz

    http://zdarskefarnosti.cz        www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

TOPlist