autor: Michal Berger    |   datum: 03.07.2016  |  

Ohlášky na 14. neděli v mezidobí 2016

14. neděle v mezidobí 

3. července 2016

Mše svatá byla obětována za farníky + rodinu Mičkovu z Polničky.

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Pondělí         Památka sv. Prokopa, opata  

Úterý             Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,

                         patronů Evropy a hlavních patronů Moravy, státní svátek

Středa           Památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

                         Státní svátek Mistra Jana Husa

Neděle          15. neděle v mezidobí

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí    17:15   -   Za živou a + rodinu Matulkovu a Romana Ptáka

Úterý          9:00   -   Za farníky, za jednotu křesťanů a za slovanské národy

Středa      17:15   -   Za Františka a Marii Lojkovy, rodiče a sourozence a  

                                 živou a + rodinu Svobodovu a na poděkování za 50 let života

Čtvrtek     17:00   -   A d o r a c e     

Pátek        17:15   -   Za + Vladimíra Řetického

Sobota      12:00   -  Svatební mše svatá za manžele Danielu a Jana  

                  16:30    -  Zelená hora: Za + Anežku Šilhánkovou ze Světnova

Neděle        9:00   -   Za farníky

 

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Od pondělí do pátku budeme na putovním táboře v Krušných horách. Mši svatou v pondělí a ve středu večer a v úterý v 9:00 bude mít P. Josef Novotný, který byl jmenován od 1.8. administrátorem ve farnosti Brno – sv. Augustýn.

·        Pan farář od sv. Prokopa – P. Tomáš Holý byl jmenován od 1.8. farářem ve farnosti Náměšť nad Oslavou a Hartvíkovice. Ze Žďáru n/S  odchází po 15. letech a tak i my se s ním v některou z následujících nedělí rozloučíme abychom mu poděkovali za jeho službu.

·        Příští sobotu v 18:00 se v křížové chodbě sejde společenství Modlitby matek.

·        Mládež z naší farnosti přihlášená na SDM do Krakova se po mši svaté v neděli za týden zastaví v zákristii.

 

 

        Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@dieceze.cz

    http://zdarskefarnosti.cz        www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

TOPlist