autor: Michal Berger    |   datum: 26.06.2016  |  

Ohlášky na 13. neděli v mezidobí 2016

13. neděle v mezidobí 

 

26. června 2016

Mše svatá byla obětována za farníky.

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Úterý             Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 

Středa           Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Pátek             První pátek v měsíci

Neděle          14. neděle v mezidobí

 

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí    17:15   -   Za + Jaroslava Krčila

Středa      18:15   -   Za rod. Čičátkovu a syna Pavla

Čtvrtek     17:00   -   A d o r a c e     

Pátek        17:15   -   Za rodiče Beránkovy a za uzdravení

Sobota      16:30    -  Zelená hora: Za + Františka Víznera

Neděle        9:00   -   Za + rodinu Mičkovu z Polničky

 

 

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Dnes v 15:00 bude křest Natálie Danielové.

·        Ve středu bude v Brně biskupské svěcení pomocného biskupa Pavla Konzbula – mše svatá začne ve 14 hod. na Petrově. Z toho důvodu bude ve středu posunutý čas večerní mše svaté na 18:15 !

·        Na první pátek budeme navštěvovat naše nemocné.

·        V sobotu 2.7. v 10:00 bude křest Markéty Frühbauerové.

·        Příští neděli odjíždíme s dětmi a mládeží na putovní tábor do Krušných hor. Pokud se bude brát z domu nějaký proviant (buchty...) pak prosím o odevzdání v křížové chodbě, po mši svaté. Sraz účastníků je na vlakovém nádraží v 11:00 hod.

 

 

 

 

        Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@dieceze.cz

    http://zdarskefarnosti.cz        www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

 

TOPlist