autor: Michal Berger    |   datum: 13.12.2015  |  

Ohlášky na 3. neděli adventní 2015

3. neděle adventní

13. prosince 2015

Mše svatá byla obětována za farníky.

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Začal Svatý rok milosrdenství

Pondělí        Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele

Neděle          4. neděle adventní     

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15   -  Za bohaté plody Svatého roku a za všechny poutníky

Středa     17:15   -  Za + Marii a Jana Kubišovy a rodiče a sourozence

Čtvrtek    17:00   -  A d o r a c e           18:00 – mše sv. ve Stržanově 

Pátek       17:15   -  Za Marii a Josefa Pospíchalovy, živou a + rodinu   

                                  Pospíchalovu, Holasovu a Lukešovu

Sobota      7:30   -  Za + slečnu Josefku, Václava Judu, Boží ochranu a 

                                  pomoc Panny Marie pro rodinu

                 16:30   -  Zelené hora: mše svatá na úmysl dárce 

Neděle       9:00   -   Za farníky a poutníky a za město Žďár n/S

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Začal Svatý rok milosrdenství – v těchto dnech se scházíme k modlitbě novény – zítra a ve středu a v pátek po mši svaté, v úterý a ve čtvrtek v 19 hod.

·        I když bude předvánoční svatá zpověď až příští neděli 20.12. odpoledne, chtěl bych Vám pozvat abyste přijali svátost smíření již tento týden. Zpovídat se bude  hodinu přede mší svatou – příprava na slavnost otevření Svaté brány.

·        Prosím ty, kdo vyřezávají biblické obrazy na Svatou bránu aby již dokončovali práci nejpozději do čtvrtka, v lepším případě již v úterý.

·        Ve středu 16.12. bude na Zelené hoře Nikodémova noc – od 19 do 21 hod. tichá adorace, možnost svaté zpovědi.

·        Děkuji Zbyňkovi Vintrovi a ostatním přispěvatelům za připravení vánočního farního zpravodaje. Číslo je velmi zajímavé, poměrně rozsáhlé a najdete tam pozvání na různé farní programy. Cena je 20,-Kč a prosím, vezměte jej i nemocným a starým lidem ať mají kontakt s farností.

·        Pokračuje také naše adventní sbírka do kasičky na Adopci na dálku, našich dětí v Indii.  Děkuji Vám !

·        Příští neděli začne liturgie na 2. nádvoří před kostelem (prosím, nechte auta mimo areál). Pan generální vikář Mons. Jiří Mikulášek povede obřad otevření Svaté brány. Přijďte včas.

·        Po mši svaté se budou prodávat knihy, farní oplatky a čokolády a také bude uvedena kniha, kterou vydala farnost - „Bez retuše“ – o osobnostech zakladatelských rodů.

 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@biskupstvi.cz

http://zdarskefarnosti.cz        www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

TOPlist