autor: Martin Bořil    |   datum: 08.12.2018  |  

Srdečně Vás zveme na roráty v bazilice

 K adventní době neodmyslitelně patří rorátní mše svaté.  Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené nádhednými liturgickými zpěvy se u nás před koncilní obnovou konaly denně v průběhu celého adventu prakticky ve všech farních kostelích. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době se však rorátní mše svaté opět slaví v mnoha farnostech - a také v naší bazilice.  

Rorátní mše svaté v bazilice budeme slavit  každou adventní sobotu  v 7:30  (8.12. , 15.12. a  22.12.)
Děti, vezměte si lampičky ...
 
 

TOPlist