Svatý Prokop

Web Římskokatolické farnosti svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou

hledat text:

autor: P. Tomáš Holý    |   datum: 10.02.2013  |   přečteno: 4266

List otce biskupa k bohoslužbám slaveným Kněžským bratrstvem sv. Pia X.

Sestry a bratři,
začátkem tohoto roku se na mne obrátil váš pan farář s prosbou o vyjádření k účasti některých věřících na bohoslužbách, které ve Žďáru nad Sázavou začalo pravidelně slavit Kněžské bratrstvo sv.Pia X. 
Papež Benedikt XVI. ve svém listu biskupům katolické církve z roku 2009 ohledně tohoto Bratrstva uvádí: „Skutečnost, že Bratrstvo sv. Pia X. nemá v církvi žádné kanonické postavení, se v posledku nezakládá na disciplinárních, ale na věroučných důvodech. Dokud Bratrstvo neobdrží kanonickou pozici v církvi, tak ani jeho služebníci nebudou svou službu konat v církvi legitimně.(...) Pro upřesnění tedy znovu: dokud nebudou vyjasněny otázky, týkající se věrouky, nemá Bratrstvo žádný kanonický statut v církvi, a jeho služebníci (...) žádnou službu v církvi nevykonávají dovoleně.“
A protože se na této skutečnosti dodnes nic nezměnilo, chci zdůraznit, že kněží tohoto Bratrstva jsou nadále suspendováni, nemohou dovoleně slavit svátosti, tedy ani eucharistii. Udělování svátosti smíření a manželství je neplatné. Kdo se účastní jejich bohoslužeb, podílí se na jejich nedovoleném jednání a v důsledku narušuje jednotu katolické církve. 
I když nedávná prohlášení významných členů Bratrstva vzbudily rozpaky vzhledem k možnosti smíření, přesto vztahy Svatého stolce s Kněžským bratrstvem sv. Pia X. zůstávají otevřené a nadějné. Modleme se tedy za sebe navzájem i za členy Bratrstva, a prosme Ducha Svatého, aby nás vedl na cestu sjednocení, kdy budou překonány důvody suspenze a budeme jednou církví. Zatím to tak bohužel není a i proto se na vás obracím tímto dopisem.
Žehná Vojtěch Cikrle, biskup brněnský